Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Základná organizácia jednoty dôchodcov na Slovensku


Nášho októbrového stretnutia sa z 26 registrovaných členov ZO JDS síce zúčastnili len 11-ti seniori, ale zato až 8 hostí. Boli medzi nimi aj deti z materskej školy, ktoré pod vedením pani Anny Hačundovej nám opäť priniesli radosť a navodili atmosféru pohody a dobrej nálady.
Potom nasledovali gratulácie októbrovým jubilantom. Oslávili sme aj okrúhle životné jubileum pani Anastázie Pavlíkovej, ktorá sa dožila krásnych 85 rokov.
V novembri sme navštívili divadelné predstavenie Záhoráckeho divadla v kultúrnom dome v Borskom Mikuláši. Vo veselohre Nědzela na Záhorí jadrnou záhoráčtinou s nádhernými dialógmi (ale, niekedy žiaľ až vulgárnymi), nastavili divákom zrkadlo, v ktorom sa veru občas videl každý z nás.
Pri koncoročnom hodnotení činnosti našej organizácie sa potvrdzuje to, o čom nás informovala na septembrovej schôdzi OV JDS predsedníčka pani Božena Hradská, že počet členstva na celom Slovensku neustále klesá. Základné organizácie senického okresu mali do 15. novembra mali na KV JDS v Trnave nahlásiť počet novozískaných členov, ale na schôdzi predsedov ZO JDS dňa 9. decembra nebolo o takom úspechu ani reči. Členská základňa našej ZO JDS ešte v rokoch 2006, 2007 a 2008 mierne rástla (r. 2008 to bolo 32 členov), ale v tomto roku už tiež klesla (26 členov).
Na programe decembrového stretnutia sme preto mali debatu aj na túto tému. Počas debaty sme si zrátali, koľkí z nás boli na seniorských rekreáciách, ktoré si zorganizovali sami, bez sprostredkovania OV JDS, alebo v skupinkách na rôznych kultúrno-spoločenských akciách. O zájazdoch, ktoré organizoval OV JDS, sme sa vinou nesprávnej komunikácie zo strany Senice buď neskoro alebo vôbec nie. S viacerými členmi našej ZO JDS sme sa v posledných rokoch navždy rozlúčili, viacerí sa z obce odsťahovali a noví nepribúdajú. . . Pravdaže je však veľmi žiaduce, aby sa v kultúrnom dome mohli naďalej stretávať najmä tí najstarší, menej mobilní.
Aby aspoň raz za čas prežili spolu pekné chvíle obohatené aj trochou kultúry a možnosťou zabudnúť na starosti všedného dňa. Seniori dúfajú, že obecné zastupiteľstvo bude aj v budúcnosti môcť napriek ťažkej finančnej situácii, v akej sa v súčasnosti obce nachádzajú, aspoň nejakou sumou prispieť na organizovanie oddychovo-poznávacích zájazdov v rámci Slovenska. Rozlúčka so starým rokom niesla v sebe aj nádej, že v roku 2010 predsa len pribudnú aj noví „seniori“, ktorí sa ešte seniormi necítia byť a pomôžu pri usporadúvaní aktivít pre všetkých dôchodcov, ktorí o ne prejavia záujem.
Po gratuláciách novembrovej oslávenkyni pani Helene Cigánkovej a decembrovej jubilantke pani Terézii Maceovičovej, ktorá si spolu s nami pripomenula svoju 75, sme si zaspomínali na všetko pekné, čo sme na našich stretnutiach a výletoch prežili. Fotografie od pána Selka nám oživili pamäť a nad niektorými sme sa aj schuti zasmiali.
Na záver sme si ešte trochu zavtipkovali a ja som sa s „mojimi dôchodcami“, ako som ich nazývala počas svojho predsedníctva pri adventnom venci rozlúčila prečítaním Vianočného listu pre Teba...

Foto