Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Zväz slovenských ovocinárov a záhradkárov


Miestni ovocinári a záhradkári sa v novembri 1959 prihlásili do Zväzu slovenských ovocinárov a záhradkárov.
V r. 1969 mala miestna organizácia 31 členov. V tomto roku im bol pridelený pozemok za cintorínom smerom k Jazeru vo výmere 1,60 hektára, na ktorom hospodária prakticky dodnes.
Predsedom zväzu je Ing. Ján Pechmann.