Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Harmonogram podujatí v roku 2018

dátum – podujatie - organizátor

január

27.1.  – školský ples – ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves  fotogaléria

február

3.2.  – karneval – ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves  fotogaléria

10.2.  – Fašiangová zabíjačka – DHZ Lakšárska Nová Ves

17.2.  – uvítanie detí narodených v roku 2017 – obec 

marec

apríl

27.4. - orientačný beh  

         

máj

1.5. – stavanie mája - DHZ + obec + PZ

13.5. - Deň matiek - ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves

19. 5.  – Lakšárska jedenástka – obec + DHZ + ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves

jún

deň detí – PZ Lakšárska Nová Ves + ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves + obec

        – strelecký pretek o pohár starostky obce– PZ Lakšárska Nová Ves

        - koncert a výstava výtvarných prác – ZUŠ Šaštín - Stráže

17.6.  – Kultúrne slávnosti mikroregiónu Šaštínsko – obce mikroregiónu 

júl

hasičská súťaž – DHZ Lakšárska Nová Ves

august

hodová zábava – TJ Lakšárska Nová Ves

          – strelecký pretek o pohár PZ – PZ Lakšárska Nová Ves

          - stretnutie rodákov Mikulášova – obyvatelia a chalupári v Mikulášove 

29.8. – prázdninové hry – obec

september

október

    - záhradkárska výstava – SZZ ZO Lakšárska Nová Ves + PZ Lakšárska Nová Ves + ZŠ sMŠ 

november

       - rozlúčka s jeseňou - základná škola - 

       - posedenie s dôchodcami – obec

       - pocta obetiam vojny - základná škola + obec + JDS

december

       - Mikulášska besiedka a vianočné trhy– ZŠ s MŠ

       - adventný koncert - ZUŠ

       - jasličková pobožnosť - Slniečka