Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Harmonogram podujatí v roku 2017

dátum – podujatie - organizátor

január

28.1.  – karneval – ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves  fotogaléria

február

11.2.  – školský ples – ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves  fotogaléria

18.2.  – uvítanie detí narodených v roku 2016 – obec  fotogaléria

25.2.  – Fašiangová zabíjačka – DHZ Lakšárska Nová Ves  fotogaléria

marec

apríl

1.-2.4. - orientačný beh - CESOM  fotogaléria

30.4. – stavanie mája – DHZ Lakšárska Nová Ves + ZŠ s MŠ + PZ + obec  fotogaléria

máj

13.5. - 5. Hasičská púť - OV DHZ Senica fotogaléria

14.5. - Deň matiek - ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves fotogaléria

20. 5.  – Lakšárska jedenástka – obec + DHZ + ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves fotogaléria

jún

deň detí – PZ Lakšárska Nová Ves + ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves + obec fotogaléria

3.6. – strelecký pretek o pohár starostky obce– PZ Lakšárska Nová Ves fotogaléria

7.6. - koncert a výstava výtvarných prác – ZUŠ Šaštín - Stráže fotogaléria

18.6. – Kultúrne slávnosti mikroregiónu Šaštínsko – obce mikroregiónu fotogaléria

turnaj prípravky – TJ Lakšárska Nová Ves

júl

hasičská súťaž – DHZ Lakšárska Nová Ves

august

hodová zábava – PZ Lakšárska Nová Ves

26.8. – strelecký pretek o pohár PZ – PZ Lakšárska Nová Ves

stretnutie rodákov Mikulášova – obyvatelia a chalupári v Mikulášove fotogaléria

29.8. – prázdninové hry – obec fotogaléria

september

spomienková slávnosť 625 rokov od 1. písomnej zmienky o obci – obec + organizácie fotogaléria

október

15. 10. - záhradkárska výstava – SZZ ZO Lakšárska Nová Ves + PZ Lakšárska Nová Ves + ZŠ s MŠ fotogaléria

november

posedenie s dôchodcami – obec

december

Mikulášska besiedka – ZŠ s MŠ

jasličková pobožnosť - Slniečka