Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Zvoz odpadu - I. polrok 2017

ZMENA v zbere plastov a papiera!!!

Od júla 2016 sú zrušené spoločné nádoby na separovaný zber, ktoré boli umiestnené pri obchodoch okrem skla.

Plasty sú zvážané 1x do mesiaca spred domov. Doma ich budeme zhromažďovať vo vreciach a v termíne zvozu ich vyložíme pred dom. Prvé vrecia boli rozdané spolu s informačnými plagátmi. Pri zvoze je prázdne vrece vymenené za plné.

Papier je zvážaný podobne, ale 1x za 2 mesiace. Zváža sa vo vreciach alebo previazaných balíkoch podľa harmonogramu v 2 tabuľke.

Informačné letáky: trieďme odpad, čo kam patrí

Harmonogram zvozu zmesového komunálneho odpadu v II. polroku 2017

 interval zvoru – 2x mesačne

DÁTUM

Deň

 
 

14.07.17

piatok

 

28.07.17

piatok

 

11.08.17

piatok

 

25.08.17

piatok

 

08.09.17

piatok

 

22.09.17

piatok

 

06.10.17

piatok

 

20.10.17

piatok

 

04.11.17

sobota

 

18.11.17

sobota

 

01.12.17

piatok

 

15.12.17

piatok

 

30.12.17

sobota

 

Smetiari


 

 

 

 Harmonogram zvozu separovaných zložiek odpadu v II. polroku 2017:

DÁTUM

Deň

Pet

Pap

 

 

 

 

03.07.17

pondelok

 

X

31.07.17

pondelok

X

 

14.08.17

pondelok

 

X

28.08.17

pondelok

X

 

25.09.17

pondelok

X

 

09.10.17

pondelok

 

X

23.10.17

pondelok

X

 

20.11.17

pondelok

X

 

04.12.17

pondelok

 

X

18.12.17

pondelok

X

 

 

Vývoz skla bude 1x mesačne.

Spoločnosť .A.S.A. Slovensko s.r.o. si vyhradzuje právo pri technických problémoch na posun vývozu o 1-3 dni, o čom bude informovať zákazníka.