Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Historické pamiatky


Historickou a kultúrnou pamiatkou a súčasne dominantou je rímsko - katolícky barokový kostol svätého Vavrinca. Miestni obyvatelia ho postavili na návrší (254 m n.m.), a preto je viditeľný zo značnej vzdialenosti. Okolo kostola stojí dodnes obranný múr so štrbinovými strieľňami, ktorý obklopoval pôvodný kostol z r. 1618, Kostol je chránenou kultúrnou pamiatkou od r. 1968. 29. marca 1627 sa konala prvá vizitácia lakšárskeho kostola postaveného v roku 1618. Vo vizitácii je poznamenané, že kostol je zasvätený sv. Vavrincovi.
 

Foto Foto

Pretože malý kostol už nestačil, v roku 1729 sa začala stavba nového kostola. 10.8.1730 na sviatok sv. Vavrinca bol kostol požehnaný.
V roku 1754 postavili miestni veriaci v strede obce barokovú kaplnku zasvätenú apoštolom sv. Šimonovi a sv. Júdovi. K celkovému vzhľadu obce patria aj sochy svätcov, prícestné kríže postavené priamo v obci a jej okolí.
 

Foto Foto