Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Čestný občan


Ing. Ján Hladík je prvým čestným občanom obce
Lakšárska Nová Ves

Na záverečnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2007 bolo udelené čestné občianstvo nášmu rodákovi Ing. Jánovi Hladíkovi.

„Nezabudli sme na ľudí, ktorí pomáhali obci dostať ju do súčasného štandardu a ešte stále sú ochotní pomáhať. A takýmto človekom je pán inžinier Ján Hladík“.

Narodil sa v roku 1937. Základnú školu ukončil v Lakšárskej Novej Vsi, Meštiansku školu v Borskom Mikuláši, gymnázium v Malackách a SVŠT – stavebnú fakultu v Bratislave v roku 1960. Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpil do zamestnania – vodohospodárska správa Senica, kde pôsobil ako technický námestník potom vedúci projektovej skupiny. V rokoch 1990 – 2003 bol výrobno technickým námestníkom riaditeľa.
Významne sa zaslúžil o zabezpečenie pitnej vody pre obyvateľov stredného a severného Záhoria a Myjavska. Osobne presadil napojenie obce Lakšárska Nová Ves na skupinový vodovod Plavecký Mikuláš – Šaštín a technicky a projekčne doriešil jeho realizáciu spoločne pre obec Studienka. Zasadil sa o koncepčné riešenie likvidácie odpadových vôd regiónu Šaštínsko spoločnou čističkou odpadových vôd. Projekčne vyriešil niekoľko stavieb a rekonštrukcií pre obec Lakšárska Nová Ves bez nároku na odmenu alebo s maximálnymi zľavami. Pomáhal a pomáha mnohým našim občanom.
Život v tejto obci ho stále zaujíma, rád sa do nej vracia je aj dlhoročným členom poľovníckeho združenia Lakšárska Nová Ves a nás teší že má svoju rodnú dedinku stále rád a nie je mu ľahostajná.

Na zasadnutí dňa 5.10.2006 obecné zastupiteľstvo obce schválilo uznesením č. 48/2006 návrh na udelenie čestného občianstva Ing. Jánovi Hladíkovi za budovanie a rozvoj našej obce pri príležitosti jeho životného jubilea, ktorého sa dožije v roku 2007.