Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

História


18. storočie

V cirkevných vizitáciách z r. 1731 a z r. 1788 je zaznamenané že:
- v r. 1731 bolo v obci 846 obyvateľov. Z toho 600 obyvateľov boli katolíci
- v r. 1714 až 1742 bola morová epidémia
- v r. 1788 mala obec 971 obyvateľov. Všetci boli katolíci okrem 4 evanjelikov a 22 Židov, resp. v obci bolo 296 katolíckych manželstiev, 1 evanjelické a 4 židovské manželstvá.

19. a 20. storočie

Ďalšie údaje sú z Vlastivedného slovníka obcí na Slovensku II, Bratislava 1977, s. 133 a z kroník I až IV obce Lakšárska Nová Ves:
 

Rok 1828 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1940 1948 1961 1970
Počet obyvateľov 1220 1570 1588 1585 1479 1301 1319 1171 1084 1013 1121 1244
Počet domov 168                   289  
Počet bytov                     304  
                         
Rok             1971 1980 1985 1986 1987 1988
Počet obyvateľov            

1240
(z toho 277 dôch.)

1135 1108 1105 1086 1301
Počet domov                 265 317 319 322
Počet chalúp                 66 68 72 79
                         
Rok               1990 1992 1993 1996 2000
Počet obyvateľov               1048 1045 1015 1013 1019
Počet domov                 435   409 434
Počet chalúp                 53   86 144
Počet bytov s bytovkami PD                 444   456 456


(Lýdia Pernischová – Korene a dedičstvo)