Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Ocenení občania našej obce


620. výrocie prvej písomnej zmienky o obci bolo príležitosťou pripomenúť pôsobenie významných osobností a preto obecné zastupiteľstvo obce Lakšárska Nová Ves dňa 8. novembra 2012 jednohlasne schválilo udelenie ocenení týmto osobnostiam:

- Mgr. Margite Adamcovej – udelenie ceny obce – in memoriam za jej prínos ku kultúrnemu a spoločenskému životu obce uznesením obecného zastupiteľstva č. 56/2012
- Pátrovi Jánovi Mihálovi - udelenie ceny obce – in memoriam za celoživotné pôsobenie v oblasti duchovného života obce uznesením obecného zastupiteľstva č. 57/2012
Ich celoživotný prínos pre obec si velmi vážime. Zanecháva pre naše dalšie generácie živý odkaz a ešte dlho na nich budeme s vdačnostou spomínať.

Cenu obce udelilo obecné zastupiteľstvo uznesením č.58/2012 Petronele Biksadskej za vynikajúce športové výsledky vo volejbale. Petra je:
- dvojnásobná účastnícka majstrovstiev Európy (2003 a 2007)
- dvojnásobná majsterka Slovenska v drese Senice (2006 a 2007)
- vítazka ankety o najlepšiu volejbalistku SR v rokoch 2007 a 2008.
Bola kapitánkou slovenského národného tímu, pôsobila v Senici, Olomouci a v tureckom Izmire. Sme na našu rodáčku hrdí.

Cenu starostu obce udeluje obecné zastupiteľstvo uznesením č. 59/2012 pánovi Štefanovi Jablonickému za záslužnú činnost v prospech obyvateľov obce. Pán Štefan Jablonický sa v tomto roku dožil významného životného jubilea. I vo svojej 90tke je všade tam, kde ho občania a farnosť potrebujú. Obdivujeme jeho skromnosť, ludskosť a ochotu pomôct každému, kto o ňu požiada. Sme mu za to vďační a želáme mu veľa zdravia a aby mu životný elán a optimizmus vydržal ešte dlhé roky.
 

Foto                                            Novoocenení občania s čestným občanom obce

Dňa 30. septembra 2017 pri príležitosti 625. výročia prvej písomnej zmienky o obci boli udelené verejné uznania osobnostiam:

- Štefanovi Jurdákovi - udelenie ceny obce – in memoriam - za verejnoprospešnú činnosť a prínos k hospodárskemu a spoločenskému rozvoju obce uznesením obecného zastupiteľstva č. 31/2017.     

Štefan Jurdák ako dlhoročný poslanec miestneho národného výboru, člen komisie pre ochranu verejného poriadku a člen obecného zastupiteľstva obce Lakšárska Nová Ves pomáhal všade, kde bolo treba. Žil pre nás všetkých a spomíname na neho ako na čestného a úprimného človeka s prirodzenou autoritou. Okrem verejnoprospešnej činnosti sa venoval poľovníctvu a ochrane prírody, za čo bol viackrát vyznamenaný Prezídiom SPZ, naposledy zlatou medailou za významné zásluhy o rozvoj slovenského poľovníctva.

- Ing. Petrovi Biksadskému - udelenie ceny obce – in memoriam - za verejnoprospešnú činnosť a prínos k hospodárskemu a spoločenskému rozvoju obce uznesením obecného zastupiteľstva č. 32/2017.     

Peter Biksadský bol súkromným podnikateľom v oblasti kovovýroby. Jeho život bol založený na pomoci obci i ľuďom v nej. Bol viackrát poslancom obecného zastupiteľstva. Sledoval život v obci, podával námety a pomáhal riešiť problémy. Okrem verejnoprospešnej činnosti sa venoval športu, hlavne volejbalu. Bol zakladateľom viacerých športovísk v obci. Aktívne sa podieľal na organizovaní obecných podujatí, ktoré pravidelne sponzoroval.

- Mgr. Božene Vilémovej – udelenie ceny obce - za vynikajúce tvorivé výkony a významný prínos v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania a kultúrno-spoločenského života obce uznesením obecného zastupiteľstva č.29/2017.

Riaditeľkou ZŠ bola v rokoch 1996 – 2009. Za jej pôsobenia vo vedúcej funkcii prešla škola dvomi zásadnými zmenami, keď od 1. januára 2002 prešla z podriadenosti odboru školstva Okresného úradu v Senici do samostatnej právnej subjektivity a v roku 2008, keď nový školský zákon nahradil normu z roku 1984. Významnou mierou prispela k zviditeľneniu školy a obce prípravou žiakov k reprezentácii školy v súťažiach na regionálnej i celoslovenskej úrovni.

Pani Božena Vilémová sa venovala verejnoprospešnej činnosti, viackrát bola poslankyňou obecného zastupiteľstva  a v rokoch 1999-2003 vykonávala funkciu zástupcu starostky obce.

- Mgr. Anne Vandákovej – udelenie ceny obce - za vynikajúce tvorivé výkony a výsledky a významný prínos v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania a propagácie obce uznesením obecného zastupiteľstva č.30/2017.

Riaditeľkou ZŠ bola v rokoch 2009 – 2014. Jej vynikajúce manažérske zručnosti naštartovali celkovú modernizáciu priestorov školy. Významnou mierou prispela k zviditeľňovaniu školy a obce prípravou žiakov k reprezentácii na okresných, krajských a celoslovenských súťažiach. O zviditeľnenie našej obce sa zaslúžila i štúdiom a spoluautorstvom „Vybraných kapitol regionálnych dejín“, kde sa venovala osobnosti slávneho rodáka a zakladateľa Katolíckych novín Šimona Klempu.

Ing. Jánovi Pechmannovi - cenu starostu obce -  za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obyvateľov obce uznesením obecného zastupiteľstva č. 33/2017.

Pán Ing. Ján Pechmann je v obci predsedom ZO SZZ. Svoju záľubu povýšil na organizovanie podujatí pre všetkých občanov obce. Rozvíja vzájomnú spoluprácu organizácií v obci a podporuje tvorivosť občanov hlavne detí, ktorým pomáha vytvárať vzťah k prírode. Vážime si jeho priateľský postoj, zodpovednosť a ochotu podporovať aktívny život v obci.

Za jeho prácu v SZZ mu Republikový výbor udelil vyznamenanie pri príležitosti životného jubilea, ktoré mu zároveň odovzdal predseda Okresného výboru SZZ pán Florián Pavlík.

osobnosti

Ocenení občania