Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Mokrade a močiarne spoločenstvá


Lokality mokradí a močiarnych spoločenstiev sa nachádzajú v CHKO Záhorie (chránená krajinná oblasť), a to v NPR ZelienkaNPR Červený rybník (národné prírodné rezervácie). Platí v nich najprísnejší, 5. stupeň ochrany. Chodenie mimo chodníkov je tu zakázané!

Flóra močiarnych spoločenstiev
Na lúkach pri oboch rezerváciách upútajú návštevníkov najmä rastliny zamokrených lúk – vstavač májový, hadivka obyčajná, kosatec dvojfarebný, klinček pyšný, pichliač potočný – tento je hojný na lúke pri NPR Červený rybník. Pri potoku Lakšár možno na jar pozorovať kosatec sibírsky a mnohé iné vzácne rastliny. Priamo na vodných plochách v NPR Zelienka v lete nápadne vyčnievajú z vodnej hladiny trsy ostríc – vodných tráv.
Výrazné sú aj porasty rašelinníka, v ktorých sa ukrývajú nenápadné rosičky okrúhlolisté. Je to mäsožravá rastlina, prísne chránená. Pri poklese hladiny vody sa bohato objavuje žltokvitnúca bublinatka obyčajná. Často sa tiež vyskytuje pálka širokolistá, ktorú obdivujú najmä deti. Hojne sú zastúpené aj paprade, ktoré miestami vytvárajú husté porasty. V okolí NPR Červený rybník možno vidieť pri boroviciach popínavý plavúň obyčajný. Za hranicou NPR Zelienka kvitne v jarných mesiacoch (máj) konvalinka voňavá.

MočiareFauna močiarnych spoločenstiev
V blízkosti vodných plôch i daleko od nich lieta komár piskľavý. Samička sa živí krvou cicavcov – i človeka. Z vážok upúta najmä šidlo obrovské. Pýchou územia sú obojživelníky – najmä rosnička zelená a skokan štíhly . Často sa vyskytuje aj ropucha. Plazy v okolí močiarov majú zastúpenie v užovke obojkovej, často je vidieť aj užovku fŕkanú – táto je viazaná na vodné plochy. Hojne sa vyskytuje jašterica bystrá. Spomenuté druhy obojživelníkov a plazov sú chránené! Veľké zastúpenie majú vodné vtáky. Počas ťahu sa tu zastavia kŕdle kačíc, husí i kormoránov. NPR Zelienka sa v jarných mesiacoch považuje za raj vtákov. Bežná je tu napr. volavka popolavá a na Slovensku vôbec zriedkavá kačica chripľavá. Zaujímavý je výskyt piskorov – cicavcov –, ktoré vidíme na lúke pri NPR Červený rybník. Z cicavcov si zaslúžia pozornosť ešte netopiere stromové – netopier hrdzavý a netopier vodný.