Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

História


Mikulášov (pôvodne majer) vznikol v chotári obce Studienka (Hasprunka). V r. 1828 mal 31 domov a 296 obyvateľov, ktorí sa vo väčšine zaoberali poľnohospodárstvom. V polovici 19. storočia sa Mikulášov osa-mostatnil. Od r. 1967 je pričlenený k Lakšárskej Novej Vsi. Od r. 1709, od roku zriadenia samostatnej farnosti, patrí Mikulášov pod správu rímsko-katolíckeho farského úradu v Lakšárskej Novej Vsi.
       V r. 1918 - 1945 tu bola vojenská strelnica. Grófske lesy prevzali Vojenský lesný podnik. V obci je píla. JRD založené v r. 1957 prevzal v r. 1961 Štátny majetok (ŠM). V súčasnosti obyvatelia Mikulášova pracujú v lesoch a v priemysle na okolí.
 

História
História

Pravdepodobne najstaršou budovou v Mikulášove je zvonica, ktorá, ako sa traduje, stojí uprostred obce od jej založenia

                                                                                                     (Lýdia Pernischová – Korene a dedičstvo)