Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Zápis detí do materskej školy

Typ: ostatné
logoVedenie ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves oznamuje rodičom,
že termín podávania žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 je od 30.04.2020 do 15.05.2020.

logoa) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa  sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí elektronickou formou na mail: mslaksar@gmail.com,

alebo odoslaním na adresu: ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves č. 285, 908 76
b) žiadosť si môžete stiahnuť na stránke : https://zslaksarskanovaves.edupage.org/, https://mslnv.webnode.cz/, príp. vyzdvihnúť a odovzdať v budove MŠ dňa 05.05.2020 od15.00 do 16.00hod. s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. Spolu so žiadosťou je potrebné odoslať prefotený rodný list dieťaťa. 

c) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
d) ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Potrebné dokumenty, ktoré treba dodatočne doložiť /po skončení karantény/:

- potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní

- kópiu preukazu poistenca dieťaťa

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie


Príloha

Vytvorené: 17. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 22. 4. 2020 11:15
Autor: