Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Chráňme našu prírodu, separujme odpad!

NOVÉ! KompostovanieInformácie o kompostovaní

Pre menej odpadu - záhradné kompostéry

Čo, kam patrí - INFORMÁCIA, zálohujme ale aj trieďme plasty,  ako triediť obaly od syrovbatérie a akumulátory.

Čo nepatrí do triedeného odpadu

MIESTO ZHROMAŽĎOVANIA ODPADOV: Zberný dvor bude otvorený od 15.03.2023. Odovzdávať len druh odpadu (vytriedeného), ktorý tam patrí. Pre bežný domový odpad využívajte nádoby pri domoch, za ktoré platíte poplatok.
Následne bude otvorený každú stredu od 15.00 hod. - 17.00 hod. a vždy každú druhú sobotu po vývoze komunálneho odpadu od 10.00 hod. - 12.00 hod. 

Aktuálna výška poplatkov v roku 2023  - VZN o poplatku - 2023

Zvoz odpadu 

Harmonogram zvozu zmesového komunálneho odpadu v II. polroku 2023

 interval zvoru – 2x mesačne

DÁTUM Deň
08.07.2023 Sobota
21.07.2023 Piatok
04.08.2023 Piatok
18.08.2023 Piatok
02.09.2023 Sobota
16.09.2023 Sobota
29.09.2023 Piatok
13.10.2023 Piatok
27.10.2023 Piatok
10.11.2023 Piatok
24.11.2023 Piatok
08.12.2023 Piatok
22.12.2023 Piatok

Smetiari


 

 

 

 

 


Harmonogram zvozu separovaných zložiek odpadu v II. polroku 2023:

DÁTUM

Deň

Pet

Pap

10.07.2023

Pondelok

X

 

07.08.2023

Pondelok

X

 

21.08.2023

Pondelok

 

X

04.09.2023

Pondelok

X

 

02.10.2023

Pondelok

X

 

16.10.2023

Pondelok

 

X

13.11.2023

Pondelok

X

 

11.12.2023

Pondelok

X

 

19.12.2023

Utorok

 

X

 


Vývoz skla bude 1x mesačne.

Spoločnosť FCC Slovensko s.r.o. si vyhradzuje právo pri technických problémoch na posun vývozu o 1-3 dni, o čom bude informovať zákazníka.