Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Miestny odbor Matice slovenskej


Z iniciatívy vedúcej obecnej knižnice PhDr. Júlie Laukovej sa 17. marca 2011 zišiel v zasadačke obecného úradu 5-členný prípravný výbor Miestneho odboru Matice slovenskej v Lakšárskej Novej Vsi. Prípravný výbor MO MS sa uzniesol na zvolaní Zakladajúceho valného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej a na popularizácii činnosti Matice slovenskej. Zúčastnil sa ho pán Pavol Mihál, vedúci Oblastného pracoviska MS so sídlom v Holíči, ktorý oboznámil členov s históriou, cieľmi a fungovaní Matice slovenskej v súčasnosti. Zároveň sa uskutočnilo prvé, Zakladajúce valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Lakšárskej Novej Vsi. Na tomto VZ MO MS boli prijaté Stanovy MO MS, bol zvolený predseda a členovia výboru MO MS a schválený plán činnosti na rok 2011.
Členom sa môže stať každý, bez rozdielu veku - každý, kto sa chce oboznámiť s činnosťou Matice slovenskej a komu nie je ľahostajný ďalší rozvoj a skultúrnenie života v našej obci.

Bc. Tomáš Osuský
predseda MO MS