Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Základná organizácia jednoty dôchodcov na Slovensku

Organizácia JDS v Lakšárskej Novej Vsi bola založená na podnet okresnej organizácie JDS

Senica dňa 2.4.2003. Na ustanovujúcej schôdzi sa zúčastnilo 18 dôchodcov.

Účastníci sa oboznámili s poslaním a stanovami JDS, ktorými sa budú vo svojej činnosti

riadiť.

JDS pomáha pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku. Vytvára podmienky na realizáciu záujmov starších občanov – dôchodcov. Spolupracuje so samosprávou a inými orgánmi štátnej správy. V rámci možností poskytuje poradenskú pomoc svojim členom.

Vedie starších ľudí k vzájomnej pomoci, pomáha im vytvárať možnosti sebarealizácie.

Podieľa sa na organizovaní zdravotnej, rekondičnej, kúpeľnej a rekreačnej starostlivosti

dôchodcov. Podporuje kultúrne a spoločenské aktivity v jednotlivých formách.

 

Od roku 2018 sa o chod ZO JDS v Lakšárskej Novej Vsi stará výbor v tomto zložení:

 

Predseda:   Viola Drinková

Tajomník:  Emília Pechmannová

Hospodár:  Terézia Sojáková

Člen:          Helena Husárová

Člen:          Jana Osuská

Revízna kontrolórka : Anna Zváčová

 

V súčasnosti má organizácia 31 členov.