Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Platné VZN obce

Platné VZN obce

VZN č.24/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce č.15/2008 zo dňa 27.3.2008 o záväzných častiach Územného plánu obce Lakšárska Nová Ves

VZN 24 - schválené OZ.pdf 19.10.2022

VZN č.24/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce č.15/2008 zo dňa 27.3.2008 o záväzných častiach Územného plánu obce Lakšárska Nová Ves - regulatívy

ZaD1_VZN_Vykres_Regulativy.pdf 19.10.2022

VZN č.3 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lakšárska Nová Ves

VZN č.3.2021.pdf 04.01.2022

VZN č.4 - o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Lakšárska Nová Ves

file0004.pdf 10.10.2015

VZN č.5 - ktorým sa upravujú podmienky držania psov na území obce Lakšárska Nová Ves

file0005.pdf 10.10.2015

VZN č.6 - o určení vyhradených plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území obce Lakšárska Nová Ves

file0006.pdf 10.10.2015

VZN č.7 - o trhovom poriadku a podmienkách predaja na území obce Lakšárska Nová Ves

vzn 7.pdf 25.05.2016

VZN č.7 - o trhovom poriadku a podmienkach predaja na území obce Lakšárska Nová Ves - dodatok č.1

VZN 7 dodatok 1

vzn 7 dodatok 1.pdf 05.01.2017

VZN č.8 - zásady hospodárenia s obecným majetkom

file0008.pdf 10.10.2015

VZN č.8 Dodatok č.1 - zásady hospodárenia s obecným majetkom

file0008a.pdf 20.01.2016

VZN č.9 - o vykonávaní menších obecných služieb v obci Lakšárska Nová Ves

file0009.pdf 10.10.2015

Stránka