Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Hasičská zbrojnica - adaptácia podkrovia

Hlavným cieľom projektu je podpora ochrany pred požiarmi prostredníctvom  rekonštrukcie a modernizácie hasičskej zbrojnice. V prípade obce Lakšárska Nová Ves rekonštrukcia spočíva v zabezpečení priestorov na vzdelávanie a pravidelnú prípravu hasičov a tým vytváranie základných predpokladov na zabezpečenie akcieschopnosti na úseku záchranných prác pri mimoriadnych udalostiach.

logo