Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Z dotácií


Rekonštrukcia obecného úradu

Na základe výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 21. januára 2009 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka bol vypracovaný projekt rekonštrukcie obecného úradu, následne podporený a obci bola schválená a zaslaná na účet účelová dotácia na rozvoj kvality života vo vidieckych sídlach – na technické zhodnotenie budovy a vo vlastníctve obce – obecného úradu vo výške 9958 EUR.