Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Regenerácia centrálnej zóny obce


EUROP

 

 

 

 

 

Projekt regenerácie centrálnej zóny obce, ktorého zámerom sú rekonštrukcie a návrh objektov pešej dopravy, rekonštrukcia miestnych komunikácií, rekonštrukcia autobusových zastávok, rekonštrukcia verejného osvetlenia a najmä rekonštrukcia a návrh verejných priestranstiev a mobiliáru.

Projekt je úspešný, v súčasnosti je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vo výške 626 050,84 EUR.


Rozsah územia obce
 

Plocha pred obecným úradom   2009 návrh 2012
         
Park so sochami   2009 návrh 2012
         
Plocha pri autobusovej zastávke 2005 2009 návrh 2012
         
Pomník padlým   2009 návrh 2012