Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Z rozpočtu obce


Projekty z rozpočtu obce


Erb

 

 

 Územie bývania Za dedinou II

Územie bývania Za dedinou III

Chodník IBV Za dedinou I. etapa

Autobusová zastávka v Mikulášove

Centrálne vykurovanie obecného úradu

Dažďová kanalizácia Mungáč

Rekonštrukcia chodníkov pri hlavných ťahoch cez obec

Kompletná rekonštrukcia okien na budovách základnej školy a materskej školy

Rekonštrukcia a zateplenie strechy základnej školy

Rekonštrukcia striech obecných budov

Miestna komunikácia a osvetlenie IBV II

Rekonštrukcia hygienických zariadení v MŠ 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - spolufinancovanie, foto

Výmena sklobetónov v ZŠ - spolufinancovanie

Komunálna technika

Rekonštrukcia hygienických zariadení v ZŠ 

Miestna komunikácia Chobot

Rekonštrukcia zariadení kultúrneho domu - spolufinancovanie

Chodník v MŠ

Strecha tribúny štadionu TJ

Miestna komunikácia ku stavebninám

Rozšírenie skladovacích priestorov

Chodník a spevnené plochy ZŠ

Športoviská

Odizolovanie muriva obecného úradu