Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Z rozpočtu obce


Projekty z rozpočtu obce


Erb

 

 

 Územie bývania Za dedinou II

Územie bývania Za dedinou III

Chodník IBV Za dedinou I. etapa

Autobusová zastávka v Mikulášove

Centrálne vykurovanie obecného úradu

Dažďová kanalizácia Mungáč

Rekonštrukcia chodníkov pri hlavných ťahoch cez obec

Kompletná rekonštrukcia okien na budovách základnej školy a materskej školy

Rekonštrukcia a zateplenie strechy základnej školy

Rekonštrukcia striech obecných budov

Miestna komunikácia a osvetlenie IBV II

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice