Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Územie bývania Za dedinou II


IBV Za dedinou II

Na základe schváleného UPN – O obce Lakšárska Nová Ves bolo vytvorené v lokalite A1 – územie bývania – UB 2 Za dedinou II, pre ktorú stanovuje podmienky regulačný list záväznej časti: plocha určená pre nízkopodlažnú bytovú zástavbu s prevahou izolovaných rodinných domov s príslušnou vybavenosťou.
Urbanistická štúdia vyriešila vytvorenie optimálnych podmienok pre rozvoj bývania v sídle formou IBV (28 rodinných domov) s urbanisticko-architektonickým zámerom.

Rozhodnutie o umiestnení stavieb je právoplatné a projekt je pripravený k realizácii.

- širšie vzťahy
- situácia