Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Stavby

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 718x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 797x

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 763x

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 750x

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 36x

Žiadosť o zápis stavby na kataster Stiahnuté: 12x

Ochrana prírody

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 749x

Studne

Žiadosť o vydanie vodohospodárskeho rozhodnutia na studňu Stiahnuté: 732x

Ovzdušie

Žiadosť na vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 782x

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 653x

Prevádzkárne

Oznámenie prevádzkového času Stiahnuté: 650x

Oznámenie o zrušení prevádzkarne Stiahnuté: 474x

Ohlásenie podujatí

Ohlásenie verejného kultúrneho podujatia Stiahnuté: 636x

Oznámenie o organizovaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí Stiahnuté: 387x

Registrácia chovu hospodárskych zvierat

Predaj ošípanej na domácu spotrebu Stiahnuté: 220x

Registrácia chovu s 1 ošípanou na domácu spotrebu Stiahnuté: 213x

Usmernenie - postup pri registrácii chovu 1 ks ošípanej Stiahnuté: 223x

Otázky a odpovede k chovu 1 ks ošípanej Stiahnuté: 229x

Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat Stiahnuté: 253x

Usmernenie postupu pri chove hospodárskych zvierat Stiahnuté: 234x

Stránka