Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Stretnutie dôchodcov

27. novembra sa uskutočnilo stretnutie dôchodcov, na ktoré každoročne pozýva starostka obce dôchodcov, ktorí dovŕšili 70 a viac rokov.
Starostka poďakovala prítomným za ich celoživotné dielo a zaželala im veľa zdravia a šťastia v kruhu svojich najbližších. Pracovníčky obecného úradu pripravili občerstvenie a darčeky. O zábavu sa postarali pani učiteľky s deťmi zo základnej a materskej školy – piesňami, básňami a scénkami.