Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

„Lakšárska jedenástka“

„Lakšárska jedenástka“
prvý krok v rozvoji turizmu v našej obci


V nedeľu 27. mája sa v Lakšárskej Novej Vsi uskutočnil 1. ročník vychádzkového turistického pochodu náučným chodníkom „Lakšárska jedenástka“. Usporiadala ho Obec Lakšárska Nová Ves s cieľom osloviť priateľov prírody z nášho regiónu i prihraničnej dolnorakúskej oblasti, aby strávili príjemný deň v krásnej prírode okolo prvého náučného chodníka na území Chránenej krajinnej oblasti Záhorie.
Počet účastníkov: 143
8 „naj“:
najmladšia slovenská účastníčka Barborka Drinková z Lakšárskej Novej Vsi,
najmladšia zahraničná účastníčka Gioia Dalsasso z Rabensburgu,
najstaršia slovenská účastníčka Mária Kubincová z Lakšárskej Novej Vsi,
najstarší zahraničný účastník zahraničia pán Walter Urbanek z Rabensburgu,
najpočetnejšia slovenská skupina – Turistický oddiel zo Studienky,
najpočetnejšia skupina zo zahraničia – Seniorenklub pod vedením pána Franza Turetschka z Rabensburgu,
najväčšia rodina slovenská – rodina Manfreda Kučeru zo Studienky a
najväčšia rodina zo zahraničia – Familie Dalsasso z Rabensburgu

si za vrelého potlesku divákov prevzali trofeje - taniere s vygravírovaným venovaním.