Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Stretnutie ochrancov prírody

spojené s prezentáciou projektu LIFE „Obnova mokradí Záhorskej nížiny“ sa uskutočnilo dňa 16.5.2007 v priestoroch kultúrneho domu v Lakšárskej Novej Vsi. Stretnutie zorganizovali členovia BROZ a uskutočnilo sa v rámci projektu LIFE „Obnova mokradí Záhorskej nížiny - WETREST“, ktorý finančne podporuje Európska komisia v rámci programu LIFE – Príroda.

Za realizáciu projektu zodpovedá Štátna ochrana prírody SR, partnermi projektu sú Slovenský vodohospodársky podnik a BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Cieľom stretnutia bolo oboznámiť verejnosť s cieľmi, obsahom a doterajšími výsledkami projektu ako aj s možnosťami spolupráce pri obnove mokradí a pri ochrane prírody v regióne Záhoria.
Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia samosprávy, miestni ochrancovia prírody, zástupcovia správcu lesov a vodných plôch a krúžok mladých ochrancov prírody pri ZŠ v Lakšárskej Novej Vsi pod vedením p. uč. Šebestovej.
Informáciu o projekte LIFE „Obnova mokradí Záhorskej nížiny - WETREST“ podal RNDr. Jaromír Šíbl, PhD. – vedúci manažér projektu, o pripravovanej obnove mokradí pri obci Kuklov informoval RNDr. Ján Hrbatý zo Štátnej ochrany prírody SR, SCHKO Záhorie.
O možnostiach financovania ochrany prírody, trvalo udržateľného poľnohospodárstva a lesníctva z fondov Európskej únie – Mgr. Katarína Linkešová z Ministerstva životnéh prostredia SR. Vzácne, ohrozené a liečivé rastliny a živočíchy v mokradiach Záhoria predstavil Martin Valentovič z BROZ.