Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Udelenie čestného občianstva

Posledné tohoročné zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo mimoriadne slávnostné.

V tomto roku si totiž naša obec pripomína 615. výročie prvej písomnej zmienky a na zmenách, ktoré sa v 2. polovici 20. a začiatkom 21. storočia udiali, mal nemalú zásluhu aj jeden z jej rodákov – Ing. Ján Hladík. Preto sa obecné zastupiteľstvo už v októbri 2006 uznieslo, že Ing. Jánovi Hladíkovi bude pri príležitosti jeho životného jubilea v roku 2007 udelené čestné občianstvo za zásluhy o rozvoj obce.
Starostka Ing. Oľga Procházková v slávnostnom príhovore k Ing. Jánovi Hladíkovi, jeho manželke, poslancom a pozvaným hosťom pripomenula, že v minulom roku sme sa mohli vďaka knihe „Korene a dedičstvo“ bližšie oboznámiť s históriou, okolitou prírodou a ľuďmi našej obce a že sa pomocou nej vždy znovu môžeme vracať k ľuďom a udalostiam, na ktoré sa časom zabudlo...
A tak sa aj vďaka tejto publikácii na Ing. Jána Hladíka nezabudne. Nezabudlo naňho ani obecné zastupiteľstvo, ktoré si ctí jeho zásluhy na dosiahnutí súčasného štandardu obce aj jeho ochotu naďalej pomáhať.
Ing. Ján Hladík sa teda 13. decembra 2007 stal prvým čestným občanom Lakšárskej Novej Vsi a starostka mu pri skutočne dôstojnom slávnostnom akte udelenia čestného občianstva vrelo poďakovala v mene svojom, poslancov a spoluobčanov za všetko, čo pre obec a jej obyvateľov urobil. K životnému jubileu mu popriala dobré zdravie a sily, aby svoj život ďalej prežíval v pohode a v radostnom kruhu svojej rodiny a známych. My všetci, ktorí sme sa na tomto krásnom akte zúčastnili, sme rovnako dojatí svojmu čestnému spoluobčanovi vlastnými slovami zaželali to isté.