Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Zo života školy

"Už Vám to letečko neseme..."

Ako ste si isto všetci všimli, čas neúprosne beží - s odchádzajúcou zimou prišla jar a s ňou Veľká noc a šibačka. Tak ako ste sa i vy doma chystali na tieto kresťanské sviatky, tak i škola pripravila po asi dvojtýždňovej práci na kvetnú nedeľu veľkonočnú burzu. Dali sa tu kúpiť výrobky našich žiakov, učiteľov a rodičov.
Po Veľkej noci sa 10 našich žiakov zúčastnilo lyžiarskeho výcviku v Ždiari.
Kým mali deti menší oddych zo školských povinností, ani ostatní žiaci nezaháľali. Naši výborní recitátori boli na lyžiarskom, takže na obvodných kolách sa zúčastnili len mladší žiaci. Získali na recitačnej obvodnej súťaži Hurbanov pamätník 3. miesto. V poézii to bol Samko Funtek, 3.roč., v próze Patrícia Borovičková, 4.roč..
V Goetheho pamätníku v nemeckom jazyku získali v speváckej časti Katka WinklerováBarborka Šajdíková 2. miesto v okresnej súťaži.
V okresnom kole Geografickej olympiády uspeli ako úspešní riešitelia Milan Cák zo 6. roč., ktorý obsadil 3. miesto, Lukáš Bilka zo 7. ročníka, ktorý obsadil 4. miesto a Marek Šajdík z 8. ročníka, ktorý obsadil 7. miesto ako úspešný riešiteľ.
Milan Cák nás reprezentoval aj na krajskom kole v Trnave, kde obsadil veľmi pekné 4. miesto. Na olympiáde z dejepisu nás reprezentovala nás Veronika Grajzová, žiačka 9.ročníka a umiestnila sa na peknom 5. mieste
Zúčastnili sme sa chemickej olympiády, kde nás reprezentovali žiačky 9. ročníka, Karolína Lončarová a Petra Suchovská.
V rámci výtvarnej súťaže "Európa v škole" sa okresného kola zúčastnili deti z 1. ročníka, v literárnej časti získala ocenenie žiačka 9. ročníka Andrea Kovačiková. Táto jej práca postúpila do celoslovenského kola.
Pyšní sme aj na Dominika Nemečkaya, ktorý je žiakom 4. ročníka základnej školy a navštevuje v Senici šachový krúžok. Vo februári bol na celoslovenskej súťaž v šachu a umiestnil sa medzi prvými desiatimi. Z okresu Senica bol najlepší.


Školská rada viac..

Vedenie školy, zamestnanci a žiaci ďakujú všetkým sponzorom, ktorí v tomto štvťroku prispeli škole na jej záujmové aktivity, alebo na činnosť krúžkov a vyučovania.
Na karneval prispeli:
p. Klempová Žofia, p. Monika Poliaková, p. Klaudia Filípková, COOP Jednota - spotrebné družstvo, p. Marta Smolinská, Ing. Jaroslav Funtek, Ing. Oľga Procházková a Obec Lakšárska Nová Ves
Na vyučovací proces prispeli:
p. Jaroslava Černá, p. Zuzana Winklerová a rodina Lániková
Sponzormi ste aj vy všetci, ktorí nám poukazujete 2% z daní, ktoré budú v tomto školskom roku využité na zakúpenie interaktívnej tabule na moderné vyučovanie v škole. Vy všetci, ktorí ste nám už percentá poukázali, ale i vy, ktorí sa ešte len chystáte tak urobiť, dovoľte nám, aby sme poďakovali za deti, ktoré sa budú môcť učiť novou, modernou formou.
Chcela by som sa poďakovať aj žiačke 4. ročníka Katke Winklerovej, ktorá mi napísala pekný list. Veľmi ma potešil, a preto sa o radosť z neho s vami podelím.

Text: Mgr. Božena Vilemová

 

Vážená pani riaditeľka!

Tento list Vám píšem preto, lebo som si prezerala knihu Korene a dedičstvo a veľmi ma zaujalo, ako v minulosti deti z Lakšárskej Novej Vsi pracovali v škole. Určite sa to nedá porovnávať s dnešnou dobou. V minulosti boli učitelia prísnejší. Dnes je na našej škole veľa dobrých učiteľov. Majú nás radi a vždy nám pomôžu. Všetci učitelia a učiteľky určite vedia, aké pomôcky boli v minulosti. Aj to som sa dočítala v tejto knihe. Pomôcky boli takéto: miesto zošitov mali refištantia, tabuľky, na ktorých sa učili písať, namiesto ceruziek písali uhlíkom ...
Priala by som si, aby naša škola zostala taká, aká je teraz. Pekná!

Text: Katka Winklerová - 4. ročník