Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Čitateľské aktivity

18. marca sa žiaci 7., 8. a 9. triedy stretli v škole s básnikom Pavlom Stanislavom Piusom. Jeho tvorbu predstavila žiakom pani riaditeľka školy a učiteľka slovenskej literatúry Mgr. Vilemová ešte pred plánovaným posedením. Prehrali si DVD o básnikovi a s básnikom z vysielania kresťanskej televízie LUX a tri ďalšie DVD, ktoré z jeho tvorby pripravili študenti Vysokej školy múzických umení.


24. marca sa v kultúrnom dome konalo popoludnie pod názvom „Radi čítame, kreslíme, hráme a spievame“, ktoré pripravili učiteľky a žiaci I. stupňa ZŠ s MŠ v spolupráci s obecnou knižnicou. Deti sa predstavili hrou na hudobné nástroje a prednesením tvorby Márie Ďuríčkovej a výstavou malieb a kresieb.