Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Návšteva u našej jubilantky

Pani Mária Sojáková sa 14. 8. 2009 dožila úctyhodného veku. V kruhu rodiny a priateľov oslávila vzácne životné jubileum – 90 rokov.

Našu jubilantku navštívila aj starostka obce Ing. Oľga Procházková s pracovníčkami obecného úradu. Spomínali na časy, keď bola pani Sojáková predsedkyňou MNV v rokoch 1960 – 1964. Bola to doba budovania a rozvoja obce a Poľnohospodárskeho družstva v Lakšárskej Novej Vsi. Najviac jej utkvelo v pamäti, že jej zásluhou sa vyasfal- tovala cesta k potoku a k družstvu. Vychovala tri deti. Veľkú radosť má zo svojich vnukov o ktorých rada rozpráva. Vtedy z nej vyžaruje láska, elán a spokojnosť zo životom.
Oslávenkyni srdečne blahoželáme, prajeme dobré zdravie a ešte veľa krásnych chvíľ prežitých v kruhu rodiny.