Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Regionálne oslavy 160. výročia Katolíckych novín

Siedmy november 2009 bol v Lakšárskej Novej Vsi dátumom, ktorý za zapíše do kroniky obce veľkými písmenami. Konalo sa tu slávnostné podujatie pri príležitosti 160. výročia založenia týždenníka Katolíckych novín. V našej obci preto, lebo prvým redaktorom tohto najstaršieho slovenského periodika bol náš významný rodák

Š I M O N    K L E M P A

7. novembra, v deň, kedy vyšlo ich 1. číslo, sa preto regionálne oslavy konali práve u nás. Organizačnú a koordinačnú činnosť pre obec a rímskokatolícku farnosť prevzala vedúca obecnej knižnice PhDr. Júlia Lauková.
Slávnostné sobotňajšie popoludnie sa v Lakšárskej Novej Vsi začalo podľa programu dohodnutého s redakciou Katolíckych novín: Svätú omšu vo vynovenom Kostole sv. Vavrinca celebroval J. E. Mons. Ján Orosch, predseda SSV.
V príhovore pred Kaplnkou sv. Šimona a Júdu starostka citovala úvodné slová Šimona Klempu v prvom čísle Katolíckych novín: „Poneváč títo Katolícke noviny pre obecný ľud sú písané, reč takú budem potrebovať, aby mňa každý Slovák zrozumel. Daj Bože mocný tak hojnú prospech prácu mojím, jako srdečne žádá Šimon KLEMPA, Katolíckych novín skladateľ“.