Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Strelecké preteky PZ Lakšárska Nová Ves

V prvý júlový týždeň sa v areáli Poľovníckej chaty Poľovníckeho združenia Lakšárska Nová Ves konali strelecké preteky, ktorých otvorenie bolo zahájené dňa 6.6.2009 o 08:00 h. Samotná súťaž v streľbe prebiehala na strelnici v blízkom okolí Poľovníckej chaty.

Aktívny strelecký deň skončil v neskorších popoludňajších hodinách vyhlásením dosiahnutých výsledkov v streleckých disciplínach a odmeňovaním najúspešnejších účastníkov – súťažiacich strelcov.
Ceny odovzdal predseda Poľovníckeho združenia Lakšárska Nová Ves pán Marian Grajza spoločne s hospodárom Poľovníckeho združenia JUDr. Jurajom Procházkom. Pán Grajza na záver poďakoval súťažiacim za dosiahnuté výsledky, disciplinovanosť a organizátorom – poľovníkom za výborne zvládnuté úlohy.
Po krátkom oddychu bola pre účastníkov – súťažiacich strelcov - ako aj pre návštevníkov pripravená tanečná zábava.