Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Úspechy našich detí

V mesiaci marci sme sa zúčastnili krajského kola geografickej olympiády, kde bodovali chlapci Marek Šajdík, žiak 9. ročníka a Milan Cák, žiak 7 ročníka, ktorý bol úspešným riešiteľom. Obidvaja pracovali pod vedením pani učiteľky Vandákovej.

 V krajskom kole biologickej olympiády nás reprezentovala Dominika Beňová, žiačka 8. ročníka , ktorá bola v praktickej časti úspešnou riešiteľkou. Pracovala pod vedením pani učiteľky Šebestovej.
Najväčší úspech dosiahla Deniska Černá, žiačka 8. ročníka pod vedením pani učiteľky Vandákovej. V okresnom kole dejepisnej olympiády sa umiestnila na 1. mieste, v krajskom kole na krásnom 2. mieste s postupom do celonárodného kola, kde zo 16 žiakov získala krásne 7. miesto z celého Slovenska. Takýto úspech je hodný pochvaly ako pre žiačku, tak i pre pani učiteľku, ktorá sa jej venovala celou silou a dušou.
       Zúčastnili sme sa aj matematickej olympiády, kde nás v okresnom kole reprezentovali žiaci Dominik NemečkayDajanka Beňová z 5. ročníka, Lukáš Bilka z 8. ročníka pod vedením pani učiteľky ObuchovejSamko Funtek zo 4. ročníka pod vedením pani učiteľky Šebestovej. V Pytagoriáde nás reprezentovali žiaci Patrik Polák z 3. ročníka, Alicka SojákováJakub Poliak zo 4. ročníka pod vedením pani učiteľky SovovejŠebestovaj, z 5. ročníka Dominik Nemečkay, zo 6. ročníka Nikolka Mlynarčíková , z 8. ročníka Lukáš Bilka, ktorý bol úspešným riešiteľom a získal 3. miesto v okrese pod vedením pani učiteľky Obuchovej a zo 7. ročníka nás reprezentovali Juraj FunkaMilan Cák, ktorý získal 4. miesto v okrese pod vedením pani učiteľky Hrúzovej.
       Ako každoročne aj tento rok žiaci súťažili v korešpondenčnej súťaži Matematický klokan, kde si museli určitú čiastku na poštovné odplatiť samotní žiaci, ale tiež im každoročne prispieva na túto súťaž aj Rodičovské združenie pri Základnej škole v Lakš.N.Vsi. Veľmi dobré výsledky dosiahli Magdalénka Michalicová z 3. ročníka, Samko Funtek zo 4. ročníka, Dominik Nemečkay z 5. ročníka a Milanko Cák zo 7. ročníka, ktorý bol najúspešnejší, lebo patril medzi
5 % najúspešnejších na Slovensku.
       V mesiaci marci prebehli aj recitačné súťaže Hurbanov pamätník obvodné a okresné kolo v Kútoch a v Senici, kde nás reprezentovali Samko Funtek zo 4. ročníka pod vedením pani Funtekovej a získal krásne 1.miesto v obvode a 3. miesto v okrese, Lucka Zemánková zo 7. ročníka získala v obvodnom kole 2. miesto pod vedením pani učiteľky PalkovičovejZuzka Winklerová z 9. ročníka, ktorá získala 1. miesto v obvode a 2. miesto v okrese.
       Žiaci 4. ročníka Alicka Sojáková, Kristián Matalík, Nikolka Studená, Samko Funtek boli na okresnom kole súťaže Na bicykli bezpečne pod vedením pani učiteľky Bulkovej a obsadili 2. miesto v okrese.
       Žiaci Roman Suchovský, Zuzka Winklerová, Danka Šišuláková a Lukáš Bilka sa zúčastnili krajského kola Mladý záchranár v Dunajskej Strede, kde im neprialo počasie, ale bojovali statočne pod vedením učiteľov Mgr. Šebestovej, Mgr.Vandákovej a PaedDr. Ondrušku.
Žiaci 1. a 2. stupňa už tradične tvoria 2 družstvá v súťaži Mladý zdravotník a reprezentujú nás v okrese. V tomto roku to boli –
1. stupeň - S. Mihalovičová, A. Sojáková, D.Lacová, N.Studená
2. stupeň – L.Zemánková, E.Vilémová, L.Cigánková, B.Hrebenárová, L.Fialová pod vedením pani učiteľky Šebestovej. Každoročne sa naša škola zúčastňuje speváckych súťaží POP Senica a Slávik Slovenska, kde tiež získavame dobré umiestnenia. V tomto roku reprezentovali sestry Winklerové, kde na Populárnej piesni Senica získala Katka Winklerová 2. miesto. Na súťaž sa pripravovala pod dohľadom svojho tatka Oskára Winklera.
Slávika Slovenska, 1. miesto v okrese získala Zuzka Winklerová, žiačka 9. ročníka s postupom do krajského kola v Trnave, kde sa umiestnila na 2. mieste. Katka Winklerová, žiačka 5. ročníka sa umiestnila v okrese na 2. mieste tejto súťaže. Na súťaž sa pripravovala s B. Vilemovou a pánom učiteľom Gašpárkom zo ZUŠ Šaštín-Stráže, ktorý robil dievčencom aj klavírny sprievod. Prvýkrát sa tejto súťaže zúčastnila aj Terezka Funteková, žiačka 2. ročníka, pod vedením mamičky, pani Funtekovej a za sprievodu harmoniky, ktorou ju opäť sprevádzal pán učiteľ Gašpárek. Terezku porota odmenila tým, že jej udelili čestné uznanie za to, že takto by mala vyzerať speváčka a tanečníčka folklórnej hudby. Terezka bola veselá, spontánna a dúfame, že bude v speve pokračovať aj v budúcom roku.
       Žiaci 2. stupňa Nikolka MlynarčíkováAdka Procházková bodovali aj v súťaži Mladý záhradkár, kde získala Adka Procházková 2. miesto v okrese s postupom do ďalšieho kola. Na súťaž ich pripravovali pán učiteľ Ondruška a pani učiteľka Šebestová.
       V závere roka sa naši žiaci Zuzka Winklerová, Marek Šajdík, Michalka Sojáková, Deniska Černá zúčastnili súťaže Poznaj svoj región, kde sa umiestnili na peknom 4. mieste z desiatich súťažiacich skupín. Na súťaž ich pripravovala pani učiteľka Vandáková.
Pani učiteľka Vandáková tiež počas celého školského roka viedla internú vedomostnú súťaž našej školy pod názvom Svet v škole , do ktorej sa zapojilo 18 žiakov. Lákavé boli ceny, ktorými jej prispeli sponzori – Ing.M.Vandák, pani K. Šajdíková, pán P.Vandák, pán M.Grajza, Ing. R.Velický, JUDr. J. Procházka, pán I. Vandák, pán J. Macek, pán S. Velický, pán J. Dojčan, Ing. P. Biksadský, pán O. Winkler, pán J. Hílek
. Žiaci, ktorí súťažili, boli ocenení aspoň malou cenou. 1. miesto vyhrala Katka Winklerová, za triedu vyhrala v počte zúčastnených 8. trieda.