Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Výsledky okresných kôl olympiád a súťaží našich žiakov

Šaliansky Maťko
Rebeka Paráková - 2. miesto ( Mgr. Petronela Sovová)

Samko Funtek - 2. miesto ( Mgr. Zuzana Funteková)

Geografická olympiáda
Marek Šajdík - 1. miesto (Mgr. Anna Vandáková)
Milan Cák - 3. miesto (Mgr. Anna Vandáková)
Lukáš Bilka, Viktor Smolinský - riešitelia

Dejepisná olympiáda
Adrianka Procházková - 1. miesto (Mgr. Anna Vandáková)
Deniska Černá - 1. miesto (Mgr. Anna Vandáková)
Zuzka Winklerová - 4. miesto
Linda Cigánková – úspešná riešiteľka
Michalka Sojáková – riešiteľka

Matematická olympiáda
Dominik Nemečkay, Dajanka Beňová a Samko Funtek – riešitelia (Mgr. Kornélia Šebestová a Mgr. Emília Obuchová

Rozprávkové vretienko
Rebeka Paráková - 3. miesto ( Mgr. Petronela Sovova)
Nikolka Mlynarčíková (Bc. Hana Palkovičová)

Olympiáda z biológie
Dominika Beňová - 3. miesto (Mgr. Kornélia Šebestová)

Biblická olympiáda
Elenka Vilémová, Paťka Funková a Bianka Hrebenárová - 2. miesto (Mgr. Ladislava Labo)

Olympiáda z nemeckého jazyka
Lukáš Bilka (Bc. Katarína Kravčuková)