Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

28. október v našej škole

28. október bol významný deň pre našu školu. Konali sa oslavy 20. výročia otvorenia novej budovy školy. Od 9.00 hod. do 13.00 hod. bol deň otvorených dverí, s prehliadkou tried a netradičných foriem vyučovania. Od 14.00 hod. bola slávnostná akadémia.
V kultúrnom dome hostí privítala riad. školy Mgr. Anna Vandáková. Vo svojom príhovore zhodnotila uplynulých dvadsať rokov existencie školy, úspechy našich žiakov. Poďakovala všetkým zamestnancom školy bývalým i terajším a tiež poďakovala sponzorom bez ich pomoci by škola nemohla kvalitne fungovať.
Starostka obce vo svojom príhovore poďakovala všetkým pedagogickým i prevádzkovým pracovníkom za ich prácu.