Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Úspešný projekt štartuje

„Regenerácia centrálnej zóny obce Lakšárska Nová Ves“

 

       Úspešný projekt je na ceste k realizácii. Dva roky náročných príprav budú zavŕšené realizáciou. Finančne je zabezpečený nasledovne:

 • z fondov – 85%, t.j. 560 150,75 EUR (16,875 mil. Sk)
 • zo štátneho rozpočtu – 10%, t.j. 65 900,09 EUR (1,985 mil. Sk)

Obec spolufinancuje projekt čiastkou 5% t.j. 32 950,05 EUR (0,992 mil. Sk).
Realizácia projektu zahŕňa aktivity:

 • rekonštrukcia chodníka pozdĺž hlavnej cesty od domu č.160 po dom č.321
 • oprava cesty pri pošte
 • rekonštrukciu verejného osvetlenia – 62 nových osvetľovacích telies
 • rekonštrukcia autobusovej zastávky (2ks)
 • obnova parku pri troch svätých s chodníkmi, lavičkami a osvetlením
 • vytvorenie oddychovej zóny na mieste zbúraného domu č.7ť
 • celková oprava námestia a parku pred kaplnkou s novou zámkovou dlažbou a preasfaltovaním a doplnením novým mobiliárom (lavičky, tabule, odpadkové koše)
 • úprava parku okolo pomníka padlých
 • úpravy zelene – stromy sú vyrúbané, zostáva odstrániť živé ploty a orezať nadrozmerné stromy a nové stromy s kríkmi budú doplnené podľa návrhu záhradného architekta

 Regeneracia