Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Základná škola – úspechy našich detí

Okrem zaujímavých voľnočasových aktivít žiaci vzorne reprezentovali našu školu aj obec na rôznych súťažiach a olympiádach.


Na olympiáde z nemeckého jazyka žiak 9. triedy Lukáš Bilka obsadil 2. miesto v okresnom kole. O znalostiach cudzieho jazyka nás presvedčila aj Katka Winklerová, ktorá získala 1. miesto na okresnom kole Goetheho pamätníka. Obidvoch žiakov pripravovala Mgr. Kráľová.
       Deniska Černá dosiahla 3. miesto v okresnom kole v olympiáde slovenského jazyka . Deniska získala aj prvé miesto v okresnej súťaži Európa v škole, oblasť literárna . Pripravovala ju Mgr. Vilemová Božena.
       Že sa naše deti zaujímajú tiež o umenie nás presvedčilo i množstvo prác, ktoré sme zaslali do Slovenskej národnej galérie.
       Mgr. Kornélia Šebestová pripravovala deti na biologickú olympiádu, kde v kategórii G dosiahla 1. miesto Adrianka Procházková a 4. miesto Mirka Hačundová.
       Futbalisti 5. a 6. triedy sa zúčastnili futbalového turnaja, ktorý sa niesol pod názvom „Smer Afrika“. Mgr. Michalica, Bc. PalkovičováMgr. Kráľová usporiadali školské kolo:“ Hľadá sa nový Plachý“.
       Úspešne nás reprezentovali aj deti na matematických súťažiach – matematická olympiáda, kde sa Dominik Nemečkay umiestnil na 1. mieste pripravovala ho Mgr. ObuchováMilan Cák sa umiestnil na 3. mieste pripravovala Mgr. Walnerová.
Pytagoriáda: Milan Cák – 2. miesto, Sonička Nemečkayová – úspešná riešiteľka.
       Úspešnými boli naši žiaci aj v oblasti histórie. Na okresnom kole dejepisnej olympiády sa umiestnila Adrianka Procházková na 1. mieste – postúpila do krajského kola, Katka Winklerová na 4. mieste a Deniska Černá úspešná riešiteľka na 4. mieste vo svojich kategóriách. Na krajskom kole dejepisnej olympiády Adrianka Procházková získala 6. miesto. Na dejepisné súťaže a olympiády pripravovala Mgr. Vandáková.
       Naši žiaci nás reprezentovali i na geografickej olympiáde – pripravovala ich ešte Mgr. Jurkovičová.
       V mesiaci marec prebehli aj recitačné súťaže Hurbanov pamätník – obvodné i okresné kolo v Kútoch a v Senici, kde nás reprezentovali Ľubko Víttek z 2. ročníka pod vedením Mgr. Kornélie Šebestovej/ a obsadil 2. miesto a Terezka Funteková z 3. ročníka pod vedením Mgr. Dojčanovej a obsadili vo svojej kategórii 2. miesto. Katka Winklerová zo 6. ročníka pod vedením p. učiteľky Palkovičovej získala 1. miesto v obvodnom kole a zároveň nás reprezentovala i na okresnom kole v Senici.
       Žiaci 4. ročníka pod vedením Mgr. Bulkovej sa zúčastnili okresného kola dopravnej súťaže: „Na bicykli bezpečne“, v zastúpení Simonky Lánikovej, Ondríka Drinku, Magdalénky MichalicovejPaťka Poláka, ktorí získali pekné 2. miesto.
       Každoročne sa naši žiaci zúčastňujú speváckych súťaží POP Senica a Slávik Slovenska. Na súťaži POP Senica získala Katka Winklerová, žiačka 6. ročníka 3. miesto. Slávik Slovenska - 1. miesto v okrese získala Terezka Funteková žiačka 3. ročníka s postupom do krajského kola v Trnave, kde sa umiestnila na 2. mieste. Pripravovala ju mamička p. Mgr. Funteková. Katka Winklerová sa umiestnila na 3. mieste v tejto súťaži. Na súťaž ju pripravovala Mgr. Božena Vilemová. Obidve dievčatá hudobne sprevádzal Mgr. art . Ján Gašpárek zo ZUŠ Šaštín-Stráže. Žiačky 7. ročníka Adrianka ProcházkováMirka Hačundová sa pod vedením Mgr. Boženy Vilemovej súčastnili okresného kola súťaže Mladý záhradkár.
       Žiaci prvého stupňa tradične tvoria 1 družstvo v súťaži Mladý zdravotník a reprezentujú nás v okrese. V tomto roku to boli: Rebeka Paráková, Monika Cáková, Alicka Sojáková, Dominika Lacová, Nikolka StudenáSilvinka Mihalovičová – obsadili 4. miesto .
       Veľmi dôležité v živote ľudí je, aby o svojom regióne vedeli čo najviac. Preto už tretí krát sa naši žiaci – Denisa Černá, Linda Cigánková, Lukáš BilkaElena Vilemová> , v závere roka zúčastnili súťaže Poznaj svoj región , kde sa z desiatich družstiev umiestnili na 3. mieste.
       Pre našich žiakov, ktorí úspešne reprezentujú našu školu s výborným prospechom alebo na súťažiach, naša škola za odmenu zorganizovala výlet do Rabensburgu, kde navštívili základná školu, zúčastnili sa jednej vyučovacej hodiny, navštívili miestne múzeum a poobede relaxovali na kúpalisku.
Text: Mgr. Mária Bulková

Biblická olympiáda
Na Biblickú olympiádu, v ktorej 14. marca v ZŠ v Šaštíne súťažilo aj 3-členné družstvo z našej školy, sa žiačky Elena Vilemová, Lucia FialováBianka Hrebenárová pripravovali niekoľko mesiacov. Súťaž bola tento rok ťažká – museli pozorne prečítať Knihu Sudcov, Knihu proroka Daniela a List Filemonovi, lebo absolvovať bolo treba dva druhy testov. V jednom odpovedali na otázky priamo, v druhom museli k určitému obrázku priradiť príslušný text zo Svätého písma. Elenka Vilemová, ktorá bola na olympiádu vynikajúco pripravená, bola však krátko pred olympiádou hospitalizovaná v nemocnici. Aby naša škola zo súťaže nevypadla, všetkým trom predpísaným textom sa ochotne venovala Dominka Beňová. Tak sa napriek časovej tiesni naše družstvo aj vďaka nej umiestnilo na peknom 3. mieste.