Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

ZO Jednoty dôchodcov

Mesiac október bol i mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti prišli medzi nás deti z MŠ, ktoré si pripravili pre nás pekný program. Veľmi nás potešili a sme im za to vďační.
V mesiaci november sme mali členskú schôdzu spojenú s oslavou jubilantov.