Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Deň otvorených dverí

27. októbra bol v škole slávnostný deň - Deň otvorených dverí.
Škola sa zapojila do projektu Nadácie Dexia banky Slovensko – Zelená pre radosť – deti celú jeseň spolu s vyučujúcimi pripravovali slávnostné otvorenie učebne v prírode, ktorá bude slúžiť v letných mesiacoch na výuku hlavne výchovných predmetov. Pri príležitosti Dňa otvorených dverí prišla slávnostne túto triedu prestrihnutím stužky otvoriť zástupkyňa Dexia banky, pretože táto finančne podporila projekt.