Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Skončil sa školský rok

Keď nám končí kalendárny rok, hodnotíme, dávame si predsavzatia a sľuby, že budeme lepší.

Záver školského roka nám ponúka viac možností Sú to otázky, hodnotenia, vysvedčenia, poďakovania možno nespokojnosti z výsledkov či obvinenia pedagógov. Máme pred sebou čas oddychu, pokoja, radosť, možno aj viac šťastia a lásky... Odkladáme do zásuviek a na police všetko, len aby sme mohli slobodne oddychovať. Veď máme pred sebou čas oddychu a pokoja – čas letných prázdnin.
Tento školský rok sa niesol na našej škole v duchu niektorých zmien, ktoré vylepšili v prvom rade výchovno-vzdelávací proces, ale i prostredie interiéru školy, v ktorom naše deti trávia polovicu svojho času.
Touto cestou chcem poďakovať všetkým , ktorí nám pomáhajú plniť naše plány, naše sny a vo veľkom sa podieľajú na tom, aby život našich žiakov v škole bol čo najzaujímavejší, najkrajší a najproduktívnejší. Ďakujem RZ, Rade školy, Obci LNV, PZ , SZZ a JD či už za finančnú pomoc, fyzickú, alebo za pomoc pri realizácii spoločných podujatí pre našich žiakov. Srdečne ďakujem všetkým rodičom a sponzorom, ktorí nám prispievajú do tomboly na Mikuláša a karneval a tiež darujú škole 2 % z daní.
Svoju úctu a vďaku chcem vyjadriť mojim učiteľom, prevádzkovým zamestnancom za vynaloženú prácu, ktorá je náročná, pohlcuje celého človeka, berie veľa energie, ale aj pozitívne ňou nabíja, pozná prehry i víťazstvá, hnevá, ale v prvom rade i teší. Všetko to, čo robia nad rámec svojich pracovných povinností – príprava žiakov na súťaže, olympiády, príprava a realizácia všetkých podujatí (a je ich veľa) robia s radosťou, s veľkým nasadením a to bez nároku na akékoľvek finančné ocenenie. Ešte raz im ďakujem za ich prácu a prajem im veľa zdravia a príjemné prežitie zaslúženej dovolenky.

                                                                                                                  Mgr. Anna Vandáková, riad. školy