Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

620 rokov od prvej písomnej zmienky o obci

24. novembra 2012 si obec pripomenula slávnostným podujatím 620. výročie prvej písomnej zmienky, ktoré začalo sv. omšou.

Pri organovej hre Martina Jablonického vstúpil do kostola sprievod kňazov s pápežským prelátom Mons. Jánom Formánkom, ktorý sv. omšu celebroval. Slávnostnú atmosféru dotvorili spevom Lakšárske slniečka.
Na slávnostnej akadémii sme si pripomenuli obdobie od na najstaršej histórie po súčasnosť a obdobie od osláv 600. výročia prvej písomnej zmienky dodnes. Spomenuli sme činnosť predstaviteľov obce organizácií a aktívnych občanov. Prierez históriou bol doplnený kultúrnym programom „z vlastných zdrojov obce“ hra na akordeón Ľubka Vitteka, žiaka Ľudovej školy umenia a speváčky – sestry KatkaZuzka Winklerové.  Program bol spestrený ukážkou slovenskej filmovej tvorby v bývalom „Lakšárskom Barandove“ zo zbierky bratov  MartinaJozefa Jablonických a prezentáciou fotografií obce podfarbenou piesňou Slovenská rodná dedina.  
Súčasťou hlavného programu bolo udelenie ocenení obce:
- Mgr. Margite Adamcovej – cena obce – in memoriam za jej prínos ku kultúrnemu a spoločenskému životu obce
- Pátrovi Jánovi Mihálovi - cena obce – in memoriam za celoživotné pôsobenie v oblasti duchovného života
- Petronele Biksadskej – cena obce za vynikajúce športové výsledky vo volejbale
- Štefanovi Jablonickému - cena starostu obce za záslužnú činnosť v prospech obyvateľov obce.
Akadémiu uzatvorila hudobná skupina STORM (p. učiteľ Ján Gašpárek) so sólistami lakšárankou Barborkou ŠajdíkovouErikom Michálkom. Podujatím nás sprevádzali žiačky základnej školy Rebeka ParákováNina Velická v lakšárskom kroji.
Nasledovala výstava historických predmetov a fotografií.