Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Imatrikulácia prvácikov

Dna 12. 10. 2012 sa na našej škole v rámci Európskeho dna rodiny a školy uskutočnila imatrikulácia žiakov 1. rocníka. Žiaci navštívili, spolu s královnou včielkou Majou a jej pomocníkmi – rytiermi a Polepetkom, krajinu Čítankovo, Počítankovo, Šikulkovo a Športovkovo. Tu postupne predviedli svoje doteraz nadobudnuté zručnosti v čítaní, matematike, telesnej výchove a skladaní puzzle. Po úspešnom absolvovaní nasledovalo slávnostné pasovanie do "Cechu prváckeho". Spokojní a plní zážitkov odchádzali starí rodičia, rodičia i deti.