Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

PZ v Lakšárskej Novej Vsi bilancuje

Hodnotenie PZ LNV z hladiska plnenia svojich programových úloh si vyžaduje analýzu svojej činnosti zo širšieho hladiska.

Je dôležité poukázat aj na negatívne stránky, ktoré zasahovali do činnosti PZ LNV v období roka 2011 v súvislosti s obnovovaním končiacej sa nájomnej zmluvy dnom 31.12.2010 pre výkon práva poľovníctva PZ LNV.
Verejnost v LNV sa mala možnosť priebežne zoznamovať s jednotlivými aktivitami usporiadanými PZ LNV prostredníctvom článkov uverejnených v miestnom občasníku. Určite čitatelia neprehliadli články o jednotlivých poľovníckych akciách, uverejnených v spravodajcovi. Aj o súvislostiach, ktoré predchádzali obnovovaniu končiacej nájomnej zmluvy, o ktoré mali záujem podnikatelské skupiny, aby získali od občanov uzatvorenie zmlúv na ich pozemky pre výkon práva poľovať pre svoje osobné obchodné záujmy.
Preto poďakovanie patrí práve Vám občanom, ktorí pochopili, že ako vlastníci, svoje pozemky bez váhania a bez akýchkolvek výhrad ste zmluvne zverili pre zachovanie výkonu práva poľovníctva, pre poľovníkov, lakšáranov a najmä, co je velmi dôležité pre ich budúce generácie.
V súčasnej dobe PZ LNV má riadne uzatvorené zmluvné vztahy s oprávnenými subjektmi, čo bol základ na obnovenie nájomnej zmluvy na dalšie obdobie pre výkon práva poľovat clenom PZ LNV.
Dna 25.8.2012 členovia PZ LNV usporiadali strelecké preteky o pohár starostky obce.
Strelecké preteky prebehli nerušene, mali zdarný priebeh a skončili v popoludnajších hodinách vyhlásením dosiahnutých výsledkov v streleckých disciplínach a ocenením najúspešnejších sútažiacich strelcov.