Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Úspechy žiakov ZŠ s MŠ v súťažiach a olympiádach

Umiestnenia žiakov v olympiádach:

 

Olympiáda z nemeckého jazyka 
- Katarína Winklerová - 3. miesto v okrese - 8.roč.
Matematická olympiáda 
- Soňa Nemečkayová  - riešiteľka  - 5.roč.
Dejepisná olympiáda
- Simona Lániková - 2. miesto - 6. roč.
- Natália Macková - 5. miesto - 7. roč.
- Adriana Procházková - 2. miesto v okrese - 9. roč., 4. miesto v kraji
Geografická olympiáda                
- Simona Lániková - 2. miesto - 6. roč., účasť v krajskom kole
- Viktor Smolinský - 1. miesto - 8. roč., účasť v krajskom kole
Pytagoriáda                                    
- Dominik Nemečkay - 1.miesto okres - 8.roč.

Umiestnenia v súťažiach:

Hurbanov pamätník - recitačná súťaž:
- Dominika Vilémová - 2. miesto obvod - 4. roč.
- Ľubomír Víttek - 3. miesto obvod - 4. roč.
- Rebeka Paráková - 2. miesto obvod - 6. roč.


Európa v škole
písomné práce:
- Libor Jablonický - 3. miesto okres - 6. roč.
- Dominika Lacová - 2. miesto okres - 7. roč.
výtvarná práca
- Dajana Beňová - 3.miesto okres -8.roč.


Nezabúdajme na históriu Záhoria a blízkeho regiónu
v literárnej časti - diplom:
- Dajana Beňová, Patrícia Borovičková - 8. roč.
vo výtvarnej časti- diplom:
- Katarína Winklerová, Dajana Beňová - 8. roč.
- Zuzana Borovičková - 9. roč.


Slávik Slovenska                      
- Katarína Winklerová - 2. miesto  okres - 8.roč.

Školské majstrovstvá okresu v atletike
- skok do diaľky
- Dajana Beňová - 2. miesto - 8. roč.  
- Ľubomír Adamec - 2. miesto - 8. roč.
beh na 60 m       
- Dajana Beňová - 3. miesto  - 8. roč.
beh na 300 m    
- Dajana Beňová - 3. miesto - 8. roč.  
- Ľubomír Adamec - 2. miesto - 8. roč.  
beh na 1000 m 
- František Orlík - 1. miesto - 9. roč.

Výtvarná súťaž s požiarnickou tematikou
- Dajana Beňová - 8.roč.