Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Na svätého Vavrinca

Každoročne naša farnosť 10. augusta oslavuje sviatok patróna kostola svätého Vavrinca - diakona. Slávnosť ako ju aj nazývame ľudovo hody, bola 7. augusta tohto roku výnimočná. Navštívil nás emeritný trnavský arcibiskup J.E. Mons. Ján Sokol Dr. H. c. V chráme svätého Vavrinca celebroval pontifikálnu svätú omšu za farníkov Lakšárskej Novej Vsi, Bílkových Humeniec i Mikulášova.
Po svätej omši položil veniec na hrob Mons. ThDr. Františka Žáka, ktorý venoval finančné prostriedky na obnovu kostola sv. Vavrinca.