Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Zvoz odpadu 

 2020 poplatky, známky a veľkosť nádob pre domácnosti - r.2021 bez zmeny
Chráňme našu prírodu, separujme odpad. Čo, kam patrí? INFORMÁCIA

Stláčajme odpad, batérie a akumulátory, ušetríme miesto nielen v kontajneri.

Čo nepatrí do triedeného odpadu

MIESTO ZHROMAŽĎOVANIA ODPADOV - Harmonogram na II. štvrťrok

Harmonogram zvozu zmesového komunálneho odpadu v I. polroku 2021

 interval zvoru – 2x mesačne

DÁTUM Deň
09.01.21 Sobota
22.01.21 Piatok
05.02.21 Piatok
19.02.21 Piatok
05.03.21 Piatok
19.03.21 Piatok
03.04.21 Sobota
16.04.21 Piatok
30.04.21 Piatok
14.05.21 Piatok
28.05.21 Piatok
11.06.21 Piatok
25.06.21 Piatok


Smetiari

 

 

 

 


Harmonogram zvozu separovaných zložiek odpadu v I. polroku 2021:

 

DÁTUM Deň Pet Pap
14.01.21 Štvrtok X  
16.02.21 Utorok   X
18.02.21 Štvrtok X  
11.03.21 Štvrtok X  
13.04.21 Utorok   X
15.04.21 Štvrtok X  
06.05.21 Štvrtok X  
15.06.21 Utorok   X
24.06.21 Štvrtok X  

 


Vývoz skla bude 1x mesačne.


Spoločnosť .A.S.A. Slovensko s.r.o. si vyhradzuje právo pri technických problémoch na posun vývozu o 1-3 dni, o čom bude informovať zákazníka.