Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Kontakty

 

Obecný úrad č.90
908 76 Lakšárska Nová Ves
 
Tel.: 034/6549817-9
Fax: 034/6549819
   
Kancelária starostky:  
Tel.: 034/6549817
e-mail: obec@laksarskanovaves.sk
  starostka@laksarskanovaves.sk 
Sekretariát, matrika,
správa daní a poplatkov,
evidencia obyvateľstva:
 
Referent: Jarmila Králová
Tel / fax: 034/6549819
e-mail: kralova@laksarskanovaves.sk 
   
Mzdy, účtovníctvo:  
Referent: Mgr. Zuzana Macková
Tel.: 034/6549818
e-mail:

mackova@laksarskanovaves.sk

   
   
Stavebný úrad  
Obecný úrad Borský Mikuláš
Smuha 1
908 77 Borský Mikuláš
 
Referent: Ing. Ladislav Marafko
Tel.: 034/6595916