Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Predstavitelia obce

 

Starostka obce

Ing. Oľga Procházková

 

Poslanci OZ

Renáta Bobotová             

Mgr. Jana Cigáneková     

Anton Čech                            

Darina Černá                                               

Marian Grajza                                   

Jozef Jablonický – zástupca starostky obce                

Pavol Jurdák                      

Ing. Marek Vandák                                  

Mgr. Róbert Winkler                   

 

Komisie pri obecnom zastupiteľstve

 

pre poskytovanie dotácií z rozpočtu obce
predseda komisie: Ing. Marek Vandák
- členovia:  Ing. Roman Velický

                   Ing. Pavol Velický

                   Ing. Ján Pechmann

                   Marian Grajza

                   Mgr. Marek Michalica

                   Jarmila Králová

 

pre správu majetku obce, stavebná a životného prostredia

predseda komisie: Anton Čech

- členovia: Robert Winkler

                  Mgr. Marek Vandák

                  Jozef Jablonický

                  Pavol Jurdák

                  JUDr. Juraj Procházka

                  Ing. Pavol Velický

                  Mgr. Zuzana Macková, tajomník

 

pre  kultúru, šport, sociálne otázky a verejný poriadok

predseda komisie: Mgr. Róbert Winkler

- členovia: Marian Grajza

                  Darina Černá

                  Renata Bobotová

                  Mgr. Jana Cigáneková

                  Jarmila Králová, tajomník  

 

pre ochranu verejného záujmu

predseda komisie: Mgr. Jana Cigáneková (KDH)

- členovia: Mgr. Róbert Winkler (nezávislý)

                 Renata Bobotová (SNS)

2019 - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch - starostka obce

2020 - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch starostka obce

2021 - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch - starostka obce