Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Predstavitelia obce

 

Starostka obce

Ing. Oľga Procházková

 

Poslanci OZ

Renáta Bobotová             

Darina Černá  

Ing. Zuzana Černá                           

Bc. Ľubica Haberlová

Jozef Jablonický

Pavol Jurdák

Miroslav Smolinský

Bc. Vladimír Snížek

Ing. Pavol Velický   

                                                                 

Komisie pri obecnom zastupiteľstve:

 

- pre poskytovanie dotácií z rozpočtu obce

predseda komisie: 

- členovia:  

- pre správu majetku obce, stavebná a životného prostredia

predseda komisie: 

- členovia:

- pre  kultúru, šport, sociálne otázky a verejný poriadok

predseda komisie: 

- členovia:  

- pre ochranu verejného záujmu

predseda komisie: 

- členovia:

 

2019 - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch - starostka obce

2020 - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch starostka obce

2021 - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch - starostka obce