Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Predstavitelia obce

 

Starostka obce

Ing. Oľga Procházková

 

Poslanci OZ

Renáta Bobotová             

Darina Černá  

Ing. Zuzana Černá                           

Bc. Ľubica Haberlová

Jozef Jablonický

Pavol Jurdák

Miroslav Smolinský

Bc. Vladimír Snížek

Ing. Pavol Velický   

                                                                 

Komisie pri obecnom zastupiteľstve:

 

- pre poskytovanie dotácií z rozpočtu obce

predseda komisie: Ing. Pavol Velický

- členovia:   

Ing. Roman Velický

Ing. Ján Pechmann

Stanislav Velický

Viola Drinková

Mgr. Andrea Vilemová

Mgr. Alena Hrúzová, tajomník

 

- pre správu majetku obce, stavebná a životného prostredia

predseda komisie:  Pavol Jurdák

- členovia:

Ing. Pavol Velický

Bc. Vladimír Snížek

Miroslav Smolinský

Ing. Zuzana Černá

Bc. Ľubica Haberlová

Anton Čech

Mgr. Zuzana Macková, tajomník

 

- pre  kultúru, šport, sociálne otázky a verejný poriadok

predseda komisie: Ing. Zuzana Černá

- členovia:  

Darina Černá

Renáta Bobotová

Bc. Ľubica Haberlová

Jozef Jablonický

Mgr. Anna Vandáková

Mgr. Božena Vilémová

Mgr. Alena Hrúzová, tajomník

 

- pre ochranu verejného záujmu

predseda komisie: Renáta Bobotová

- členovia:

Bc. Ľubica Haberlová

Miroslav Smolinský

Mgr. Zuzana Macková, tajomník

2019 - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch - starostka obce

2020 - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch starostka obce

2021 - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch - starostka obce

2022 - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch - starostka obce