Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Rok 2015

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lakšárska Nová Ves za rok 2015

správa o kontrolnej činnosti za rok 2015.pdf 11.04.2016

Záverečný účet obce Lakšárska Nová Ves za rok 2015

záverečný účet obce za rok 2015.pdf 07.07.2016

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Lakšárska Nová Ves k záverečnému účtu obce za rok 2015

stanovisko kontrolóra 2015.pdf 07.07.2016

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2015

audit 2015.pdf 07.07.2016

Rozpočet 2015-2017 príjmy

2015-2017 príjmy.pdf 13.11.2015

Rozpočet 2015-2017 výdavky

2015-2017 výdavky.pdf 13.11.2015

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Lakšárska Nová Ves k návrhu rozpočtu na roky 2015-2016-2017

stanovisko kontrolóra k rozpočtu na rok 2015.pdf 11.04.2016

Výročná správa 2015

výročná spáva 2015.pdf 19.10.2016

Rok 2014

Správa o kontrólnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lakšárska Nová Ves za rok 2014

správa o kon. činnosti 2014 11.04.2016

Záverečný účet obce Lakšárska Nová Ves za rok 2014

záverečný účet obce za rok 2014.pdf 12.11.2015

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Lakšárska Nová Ves k záverečnému účtu obce za rok 2014

stanovisko kontrolóra 2014.pdf 12.11.2015

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2014

audit 2014.pdf 13.11.2015

Rozpočet 2014-2016 príjmy

2014-2016 prijmy.pdf 12.11.2015

Rozpočet 2014-2016 výdavky

2014-2016 vydavky.pdf 09.10.2015

Rok 2013

Rozpočet 2013-2015 príjmy

rozpocet_13_14_15 prijem.pdf 12.11.2015

Rozpočet 2013-2015 výdavky

2013-2015 trojrocny.pdf 12.11.2015

Správa o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce Lakšárska Nová Ves za rok 2013

sprava_o_kon_cinnosti2013.pdf 09.10.2015

Záverečný účet Obce Lakšárska Nová Ves za rok 2013

zaverecny_ucet_obce_za_rok_2013_t.pdf 09.10.2015

Stanovisko hlavného kontrolora Obce Lakšárska Nová Ves k záverečnému účtu obce za rok 2013

stanovisko_kontrolora_2013.pdf 12.11.2015

Správa nezávislého audítora o overovaní účtovnej závierky k 31.12.2013

audit_2013.pdf 09.10.2015

Stránka