Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Rok 2013

Správa o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce Lakšárska Nová Ves za rok 2013

sprava_o_kon_cinnosti2013.pdf 09.10.2015

Záverečný účet Obce Lakšárska Nová Ves za rok 2013

zaverecny_ucet_obce_za_rok_2013_t.pdf 09.10.2015

Stanovisko hlavného kontrolora Obce Lakšárska Nová Ves k záverečnému účtu obce za rok 2013

stanovisko_kontrolora_2013.pdf 12.11.2015

Správa nezávislého audítora o overovaní účtovnej závierky k 31.12.2013

audit_2013.pdf 09.10.2015

Rok 2012

Správa o kontrólnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lakšárska Nová Ves za rok 2012

správa o kon. činnosti 2012.pdf 13.11.2015

Záverečný účet obce Lakšárska Nová Ves za rok 2012

záverečný účet obce za rok 2012.pdf 13.11.2015

Stanovisko hlavného kontrolora Obce Lakšárska Nová Ves k záverečnému účtu obce za rok 2012

stanovisko kontrolóra 2012.pdf 13.11.2015

Správa nezávislého audítora o overovaní účtovnej závierky k 31.12.2012

audit 2012.pdf 13.11.2015

Hodnotiaca správa programového rozpočtu 2012

hodnot.sprava 2012.pdf 13.11.2015

Rozpočet 2012 - 2014

2012-2014.pdf 13.11.2015

Rok 2011

Správa o kontrólnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lakšárska Nová Ves za rok 2011

správa o kon. činnosti 2011.pdf 13.11.2015

Záverečný účet obce Lakšárska Nová Ves za rok 2011

záverečný účet obce za rok 2011.pdf 13.11.2015

Stanovisko hlavného kontrolora Obce Lakšárska Nová Ves k záverečnému účtu obce za rok 2011

stanovisko kontrolóra 2011.pdf 13.11.2015

Správa nezavislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2011

audit 2011.pdf 13.11.2015

Vyhodnotenie programového rozpočtu obce za rok 2011

hodnot. správa 2011.pdf 13.11.2015

Rozpočet 2011 - 2013

2011-2013.pdf 13.11.2015

Rok 2010

Správa o kontrólnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lakšárska Nová Ves za rok 2010

správa o kon. činnosti 2010.pdf 13.11.2015

Záverečný účet obce Lakšárska Nová Ves za rok 2010

záverečný účet obce za rok 2010.pdf 13.11.2015

Stanovisko hlavného kontrolora Obce Lakšárska Nová Ves k záverečnému účtu obce za rok 2010

stanovisko kontrolóra 2010.pdf 13.11.2015

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2010

audit 2010.pdf 13.11.2015

Stránka