Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Rok 2019

Schválený rozpočet 2019 - 2021 - príjmy

schválený rozpočet 2019-2021 príjmy -hlavne kategorie.pdf 20.11.2018

Schválený rozpočet 2019 - 2021 - výdavky

schválený rozpočet 2019-2021 výdavky - hlavne kategorie.pdf 20.11.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Lakšárska Nová Ves k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021

stanovisko HK k návrhu rozpočtu 2019.pdf 20.11.2018

Rok 2018

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018

kontrolna činnosť 2018.pdf 11.04.2019

Záverečný účet obce za rok 2018

Záverečný účet obce LNV za rok 2018 pdf.pdf 11.04.2019

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Lakšárska Nová Ves k záverečnému účtu obce za rok 2018

stanovisko HK k ZÚ 2018.pdf 11.04.2019

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2018

audit 2018.pdf 11.04.2019

Schválený rozpočet 2018-2019-2020

schválený rozpočet 2018-2020 príjmy -hlavne kategorie.pdf 15.12.2017

Schválený rozpočet 2018-2019-2020

schválený rozpočet 2018-2020 výdavky - hlavne kategorie.pdf 15.12.2017

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Lakšárska Nová Ves k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020

stanovisko HK k návrhu rozpočtu 2018.pdf 20.11.2018

Záverečný účet obce

Záverečný účet obce za rok 2018 pdf.pdf 03.03.2020

Rok 2017

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017

kontrólna činnosť 2017.pdf 20.11.2018

Záverečný účet obce za rok 2017

Záverečný účet obce LNV za rok 2017 .pdf 20.11.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Lakšárska Nová Ves k záverečnému účtu obce za rok 2017

stanovisko HK k ZÚ 2017.pdf 20.11.2018

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2017

audit 2017.pdf 20.11.2018

Rozpočet 2017-2019 príjmy

rozpočet 2017-2019 príjmy .pdf 15.12.2017

Rozpočet 2017-2019 výdavky

rozpočet 2017-2018 výdavky.pdf 06.04.2017

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Lakšárska Nová Ves k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019

stanovisko kontrolóra k rozpočtu na rok 2017.pdf 19.06.2017

Rok 2016

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016

správa o kontrolnej činnosti za rok 2016.pdf 19.06.2017

Záverečný účet obce za rok 2016

záverečný účet obce za rok 2016.pdf 19.06.2017

Stránka