Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Rok 2021

schválený rozpočet príjmy 2021-2022-2023

Schválený rozpočet 2021-2023 príjmy -hlavne kategorie na 3roky.pdf 29.07.2021

schválený rozpočet výdavky- 2021-2022-2023

schvalený rozpočet 2021-2023 výdavky - hlavne kategorie.pdf 29.07.2021

schválený rozpočet 2021-2022-2023

schvalený rozpočet 2021-2023topset.pdf 29.07.2021

Rok 2020

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet 2020-2021-2022.pdf 15.12.2020

schválený rozpočet príjmy 2020-2021-2022

schválený rozpočet 2020-2022 príjmy -hlavne kategorie na 3roky.pdf 15.12.2020

schválený rozpočet výdavky- 2020-2021-2022

schválený rozpočet 2020-2021-2022 výdavky - hlavne kategorie 3.roc..pdf 15.12.2020

Záverečný účet obce

Záverečný účet obce za rok 2020 .pdf 29.07.2021

Rok 2019

Schválený rozpočet 2019 - 2021 - príjmy

schválený rozpočet 2019-2021 príjmy -hlavne kategorie.pdf 20.11.2018

Schválený rozpočet 2019 - 2021 - výdavky

schválený rozpočet 2019-2021 výdavky - hlavne kategorie.pdf 20.11.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Lakšárska Nová Ves k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021

stanovisko HK k návrhu rozpočtu 2019.pdf 20.11.2018

Záverečný účet obce

Záverečný účet obce za rok 2019 Laksare.pdf 15.12.2020

Stanovisko k ZÚ r. 2019

stanovisko k ZU 2019.pdf 15.12.2020

Rok 2018

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018

kontrolna činnosť 2018.pdf 11.04.2019

Záverečný účet obce za rok 2018

Záverečný účet obce LNV za rok 2018 pdf.pdf 11.04.2019

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Lakšárska Nová Ves k záverečnému účtu obce za rok 2018

stanovisko HK k ZÚ 2018.pdf 11.04.2019

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2018

audit 2018.pdf 11.04.2019

Schválený rozpočet 2018-2019-2020

schválený rozpočet 2018-2020 príjmy -hlavne kategorie.pdf 15.12.2017

Schválený rozpočet 2018-2019-2020

schválený rozpočet 2018-2020 výdavky - hlavne kategorie.pdf 15.12.2017

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Lakšárska Nová Ves k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020

stanovisko HK k návrhu rozpočtu 2018.pdf 20.11.2018

Záverečný účet obce

Záverečný účet obce za rok 2018 pdf.pdf 03.03.2020

Stránka