Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Rok 2017

Rozpočet 2017-2019 príjmy

rozpočet 2017-2019 príjmy .pdf 15.12.2017

Rozpočet 2017-2019 výdavky

rozpočet 2017-2018 výdavky.pdf 06.04.2017

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Lakšárska Nová Ves k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019

stanovisko kontrolóra k rozpočtu na rok 2017.pdf 19.06.2017

Rok 2016

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016

správa o kontrolnej činnosti za rok 2016.pdf 19.06.2017

Záverečný účet obce za rok 2016

záverečný účet obce za rok 2016.pdf 19.06.2017

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Lakšárska Nová Ves k záverečnému účtu obce za rok 2016

stanovisko kontrolóra 2016.pdf 19.06.2017

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2016

audit 2016.pdf 19.06.2017

Rozpočet 2016 - 2018 príjmy

2016-2018 príjmy.pdf 31.03.2016

Rozpočet 2016 -2018 výdavky

2016-2018 výdavky.pdf 31.03.2016

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Lakšárska Nová Ves k návrhu rozpočtu na roky 2016-2017-2018

stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2016.pdf 11.04.2016

Rok 2015

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lakšárska Nová Ves za rok 2015

správa o kontrolnej činnosti za rok 2015.pdf 11.04.2016

Záverečný účet obce Lakšárska Nová Ves za rok 2015

záverečný účet obce za rok 2015.pdf 07.07.2016

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Lakšárska Nová Ves k záverečnému účtu obce za rok 2015

stanovisko kontrolóra 2015.pdf 07.07.2016

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2015

audit 2015.pdf 07.07.2016

Rozpočet 2015-2017 príjmy

2015-2017 príjmy.pdf 13.11.2015

Rozpočet 2015-2017 výdavky

2015-2017 výdavky.pdf 13.11.2015

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Lakšárska Nová Ves k návrhu rozpočtu na roky 2015-2016-2017

stanovisko kontrolóra k rozpočtu na rok 2015.pdf 11.04.2016

Výročná správa 2015

výročná spáva 2015.pdf 19.10.2016

Rok 2014

Správa o kontrólnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lakšárska Nová Ves za rok 2014

správa o kon. činnosti 2014 11.04.2016

Záverečný účet obce Lakšárska Nová Ves za rok 2014

záverečný účet obce za rok 2014.pdf 12.11.2015

Stránka